Nieuwe leden gezocht!

27 maart 2024

De Huurdersraad van Destion behartigt de belangen van alle huurders, jong en oud en in alle kernen van het werkgebied van Destion. Wilt u daarover ook meedenken en meepraten? De raad die de link vormt tussen de organisatie en de huurders is op zoek naar twee leden.

Reageer vóór 22 april 2024!

Om goed op te komen voor ieders belangen, jong en oud en in elke kern van het werkgebied van Destion, zijn we  op zoek naar twee nieuwe leden. Als huurder van Destion kunt u zich hiervoor aanmelden. Wij zoeken ten minste één persoon met enige financiële kennis op, om samen met de afdeling Bedrijfsvoering van Destion het Huurdersraadbudget te beheren.

Meepraten over het beleid van Destion
U gaat meedenken over onderwerpen die voor alle huurders van Destion belangrijk zijn. Wij adviseren Destion over hun beleidsplannen en de jaarlijkse begroting. Ook praten wij jaarlijks met Destion en de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen over de prestatieafspraken. Binnen de Huurdersraad zijn er commissies die onderwerpen voor hun rekening nemen.

Gemiddeld komt de Huurdersraad vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering. We vergaderen op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in het kantoor van Destion in Gennep.

Cursussen en vergoeding
U krijg de mogelijkheid om cursussen te volgen. En u ontvangt een jaarlijkse vergoeding die in twee termijnen betaald wordt.

Aanmelden vóór 22 april 2024
Bent u geïnteresseerd en wilt u lid worden? Stuur dan een brief of e-mail vóór 22 april met uw contactgegevens. Wij ontvangen ook graag een cv.
Als u in aanmerking komt, nodigt de sollicitatiecommissie u uit voor een kennismakingsgesprek. Na benoeming bent u vanaf juni 2024 huurdersraadslid.

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

  • Stuur een brief naar: Huurdersraad Destion, Postbus 199, 6590 AD Gennep
  • Stuur een e-mail naar: w.wijnhofen@gmail.com

Heeft u vragen? Laat het gerust weten!

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

namens de Huurdersraad Destion,
Wim Wijnhofen, voorzitter Huurdersraad

Laatste nieuws

2024-03-27T16:04:02+01:00
Ga naar de bovenkant