Over de
Huurdersraad
van Destion

De Huurdersraad is een zelfstandig orgaan
dat bestaat uit huurders die de kernen in
het werkgebied van
Destion vertegenwoordigen.

Activiteiten

Wat doet de Huurdersraad?

De Huurdersraad heeft inspraak over onderwerpen die het algemeen belang van de huurders aangaan. De raad is er ook om aan de bel te trekken wanneer er iets structureel dreigt mis te gaan. De leden geven advies over zaken die opvallen.

Ervaringen uit het verleden leren ons dat sommige huurders ook wel eens uit eigenbelang naar de leden van de Huurdersraad stappen. De opmerkingen worden dan besproken tijdens een volgende vergadering. Het is echter niet zo dat de raad bemiddelt bij kwesties tussen de organisatie Destion en huurders of woningzoekenden. Dáár zijn klachtenprocedures voor. De Huurdersraad praat mee over beleidsplannen en de jaarlijkse begroting en heeft daarin een adviserende rol.

Zo komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de jaarlijkse huurverhoging. Deze willen we zo laag mogelijk houden, zonder dat dat negatieve gevolgen voor Destion heeft;
  • betaalbare woningen voor iedereen;
  • onderhoud en verbetering van woningen;
  • het ondernemingsplan van Destion;
  • nieuwbouw: waar en wanneer;
  • beleidsvoornemens van Destion
  • het jaarlijkse overleg met de gemeenten (zogenoemde prestatieafspraken).

Meedenken en meepraten

Vergaderingen van de Huurdersraad Destion

Als Huurdersraad vergaderen wij een vijftal keren per jaar. Hierbij zijn ook de directeur-bestuurder en twee leden van de Raad van Commissarissen met een huurderszetel van Destion aanwezig.

Binnen de Huurdersraad zijn er commissies gevormd die zaken bekijken en beoordelen en verslag uitbrengen aan de rest van de Huurdersraad. Zo zijn er de commissie Vacatures Huurdersraad, Vacatures RvC en commissies Prestatieafspraken met de gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. De vergaderingen van deze commissies vinden buiten de reguliere vergaderingen plaats.

De verslagen van de Huurdersraadsvergaderingen kunt u vinden op de pagina Documenten.

Kennismaken met

De leden van de Huurdersraad

Wim Wijnhofen

Voorzitter

Thijs Spikmans

Vice-voorzitter

Wim Rossen

Secretaris

Chris de Graaf

Lid Huurdersraad

Karel Versteegen

Lid Huurdersraad

Ingrid Hendrix

Lid Huurdersraad

Riet van de Louw – van Kuppeveld

Lid Huurdersraad

Margot Zeegers-Kauffman

Lid Huurdersraad

Jos Koenen

Lid Huurdersraad

Khadija Mohammad

Lid Huurdersraad