Privacyverklaring

Gegevens die door de Stichting Belangen Huurdersraad Destion (hierna ‘de Huurdersraad’) worden verzameld, zullen beveiligd en verantwoordelijk worden bewaard en gebruikt. De leden van de Huurdersraad hebben regelmatig persoonlijk contact met huurders van Destion en andere belanghebbenden, maar versturen ook e-mails met informatie over wat we doen, stellingen over onderwerpen die huurders van Destion aangaan en uitnodigingen voor inspraakavonden of inzet voor het huurdersbelang.

Doel en gebruik gegevens

Het doel van het bijhouden en gegevens van huurders en belanghebbenden van Destion is het kunnen behartigen van de belangen van alle huurders van Destion en de wettelijke verplichting van de Huurdersraad als huurdersorganisatie (Wet op het overleg Huurders Verhuurder). Dit wil zeggen dat wij belanghebbenden op de hoogte houden van activiteiten van de Huurdersraad, betrekken bij het bepalen van standpunten en dat wij huurders in staat stellen om zich bij de Huurdersraad aan te sluiten. De gegevens die wij hiervoor gebruiken zijn door huurders zelf bij ons achtergelaten (via e-mail, telefonisch of via de website huurdersraad-destion.nl). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

De Huurdersraad Destion bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens verzamelen.

Delen van persoonsgegevens

De Huurdersraad verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden. Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en andere derden, behalve in de navolgende omstandigheden:

 • wanneer u hier toestemming voor geeft
 • indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet n regelgeving, voor het voeren van wettelijke procedures, vanwege een gerechtelijk bevel/gerechtelijk vonnis, of verzoeken van overheidsinstanties.

Cookies

Huurdersraad Destion maakt op haar website gebruik van verschillende cookies. De Huurdersraad gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit doen we om algemene bezoekgegevens bij de houden. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Daarmee optimaliseren wij de werking van de website. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Verder wordt vanuit het Analytics account van Huurdersraad Destion geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie niet een privacy-gevoelig.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Beveiliging

De Huurdersraad Destion zorgt voor beveiliging van uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen.

 • Wij beveiligen de website met een SSL-certificaat
 • De software en plugins die op de website worden gebruikt, worden up-to-date gehouden en we maken gebruik van een plugin voor beveiliging.
 • Alleen bevoegde medewerkers / leden van de Huurdersraad Destion hebben toegang tot uw persoonsgegevens
 • Het delen van persoonsgegevens doen we via een beveiligde verbinding
 • We sluiten overeenkomsten af met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken om uw privacy te waarborgen.

Overige informatie

De organisatie van de Huurdersraad ontvangt soms overige informatie van huurders over hun woonomgeving of woonsituatie. Deze informatie wordt vrijwillig afgegeven en wordt alleen gebruikt door de Huurdersraad met toestemming van de huurder en in relatie tot de doelstelling van de Huurdersraad (het behartigen van de belangen van huurders van Destion).

Afmelding of bezwaar

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Huurdersraad Destion. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar post@destion.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het volgende zwart of onleesbaar:

 • pasfoto
 • de twee of drie regels onderaan het voorblad van uw paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart
 • ID-nummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

Dit doet u ter bescherming van uw privacy.

Op verzoek van huurders verwijderen of wijzigen we e-mailadressen in ons bezit.

Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via post@destion.nl.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via post@destion.nl. Daarnaast wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Contact

Huurdersraad Destion
Doelen 2
6591 BX Gennep
post@destion.nl
088 199 00 00